حالت تهوع و بی حالی شده و مانع ترشح زیاد اسید معده می شود. در جای خشک و خنک و در ظرف دربسته نگهداری شود.

نمایش یک نتیجه